Bài viết

Kinh nghiệm thực tập ở các đơn vị

Kinh nghiệm thực tập có quan trọng hay không ? Có rất nhiều bạn sinh viên khi chuẩn bị ra trường thường phải vất vả trong công tác tìm 1 địa chỉ, 1 đơn vị để xin vào thực tập, với mục đích chính là được đơn vị đó cho xin số liệu và làm việc 1 thời gian nhằm đáp ứng điều kiện của nhà trường là phải được công ty đó chứng nhận có công tác và làm việc tại đó. Read more

Một số bước để có thể tìm được chỗ thực tập

Tất cả đời sinh viên đều phải trải qua giai đoạn đi học, kế đến tìm chỗ thực tập, cuối cùng ra trường và đi làm vô thời hạn. Bất cứ bạn nào cũng không thể tránh khỏi giai đoạn này, việc đi học thì quá dễ dàng, tuy nhiên giai đoạn tìm được chỗ thực tập là cực kỳ khó khăn đối với các bạn khi chuẩn bị ra trường. Read more