Bài viết

10 Lý do sinh viên không nên học theo điểm số

Lý do sinh viên không nên học theo điểm

Trong xã hội hiện đại, học tập và đánh giá thành tích thông qua điểm số là một phần không thể thiếu của hệ thống giáo dục. Tuy nhiên, điểm số không thể đo lường toàn bộ khả năng và năng lực của một học sinh. Thực tế, học sinh không nên học theo điểm số vì nó có thể gây ra nhiều hạn chế và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của họ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao học sinh không nên học theo điểm số và cách giáo dục cần phải thay đổi để phát triển khả năng toàn diện cho học sinh. Read more