Bài viết

10 Lý do sinh viên không nên học theo điểm số

Lý do sinh viên không nên học theo điểm

Trong xã hội hiện đại, học tập và đánh giá thành tích thông qua điểm số là một phần không thể thiếu của hệ thống giáo dục. Tuy nhiên, điểm số không thể đo lường toàn bộ khả năng và năng lực của một học sinh. Thực tế, học sinh không nên học theo điểm số vì nó có thể gây ra nhiều hạn chế và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của họ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao học sinh không nên học theo điểm số và cách giáo dục cần phải thay đổi để phát triển khả năng toàn diện cho học sinh. Read more

Sinh viên đại học nên bắt đầu tìm việc làm trước khi tốt nghiệp đại học?

Sinh viên đại học nên bắt đầu tìm việc làm trước khi tốt nghiệp đại học?

Việc tìm việc làm trước khi tốt nghiệp đại học có thể là một lựa chọn tốt cho sinh viên đại học. Dưới đây là một số lý do vì sao bạn nên bắt đầu tìm việc làm trước khi tốt nghiệp đại học:

Tạo kinh nghiệm: Tìm kiếm việc làm trước khi tốt nghiệp đại học có thể giúp bạn tích lũy kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bạn quan tâm. Kinh nghiệm này có thể giúp bạn phát triển kỹ năng và trang bị cho bạn kiến thức thực tế, cũng như giúp bạn có thêm những trải nghiệm về văn hóa làm việc. Read more