Bài viết

Sugar Baby là gì ? 10 Lý do sinh viên việt Nam thích làm Sugar Baby

Sugar baby là gì ?

Sugar baby là một thuật ngữ chỉ người phụ nữ hoặc nam giới trẻ tuổi, thường là sinh viên hoặc người trẻ có nhu cầu tài chính, tìm kiếm một người “sugar daddy” hoặc “sugar momma”, tức là một người giàu có và độc thân, thường là người đàn ông hoặc phụ nữ, để cung cấp cho họ sự hỗ trợ tài chính, quan tâm và tình yêu thương. Read more