Bài viết

15 Câu hỏi khi phỏng vấn thực tập và lưu ý

Phỏng vấn thực tập là gì

Phỏng vấn thực tập là quá trình tuyển chọn và đánh giá ứng viên muốn tham gia chương trình thực tập tại một tổ chức, công ty hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Quá trình phỏng vấn này nhằm mục đích đánh giá kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm và tính cách của ứng viên để xem liệu họ có phù hợp với vị trí thực tập mà tổ chức đang tuyển hay không. Read more