Bài viết

Kinh nghiệm thực tập ở các đơn vị

Kinh nghiệm thực tập có quan trọng hay không ? Có rất nhiều bạn sinh viên khi chuẩn bị ra trường thường phải vất vả trong công tác tìm 1 địa chỉ, 1 đơn vị để xin vào thực tập, với mục đích chính là được đơn vị đó cho xin số liệu và làm việc 1 thời gian nhằm đáp ứng điều kiện của nhà trường là phải được công ty đó chứng nhận có công tác và làm việc tại đó. Read more