Mẫu Giấy Xác Nhận Thực Tập 2023 mới nhất hiện nay

Mẫu giấy xác nhận thực tập là mẫu giấy cực kỳ quan trọng và không thể thiếu trong bài báo cáo thực tập của sinh viên nhằm ghi lại kết quả đánh giá thực tập từ doanh nghiệp, đơn vị. Dichvuthuctap.net gửi đến các bạn sinh viên mẫu giấy thực tập mới nhất năm 2023 để có thể tải về.

Giấy xác nhận thực tập dùng để làm gì

Thực tập là khoảng thời gian mà sinh viên phải làm việc trong các đơn vị, công ty doanh nghiệp nhằm đánh giá và đúc kết lại thành quả những năm mình đã bỏ ra trong các trường đại học, p là gì ? và thậm chí còn thiếu cả trong bài báo cáo thực tập, do đó dichvuthuctap.net lưu ý các bạn sinh viên hãy để ý đến điểm này.

Ngoài ra việc các bạn sinh viên sau khi thực tập thì thành tích, thời gian cống hiến cho công việc và thái độ làm việc tại đơn vị sẽ được người quản lý, giám đốc đơn vị đánh giá vào mẫu giấy xác nhận thực tập, do đó các bạn có thể dựa vào đó mà tự đánh giá năng lực bản thân của mình liệu có tốt như đi học hay chưa.

Nội dung bên trong giấy xác nhận thực tập bao gồm những gì ?

Một mẫu giấy xác nhận thực tập có giá trị phải được trình bày đầy đủ từ bố cục đến các thông tin cơ bản, nội dung xúc tích, cụ thể phải có các thông tin cơ bản như:

-Họ tên, ngày tháng năm sinh của người xin thực tập

– Chuyên ngành mà bạn đang theo học, phòng ban, khoa nào của trường đại học.

– Tên đơn vị xin thực tập, vị trí, phòng ban thực tập là gì.

– Họ tên, người giám sát, chức vụ của người hướng dẫn bạn.

– Thời gian thực tập tại công ty trong bao lâu

– Công việc mà bạn được giao trong quá trình thực tập là gì

– Đánh giá và nhận xét của đơn vị thực tập bao gồm thái độ, tinh thần làm việc, có hoàn thành công việc được giao hay không, thang điểm mà đơn vị thực tập chấm ví dụ 5/10 trong quá trình mà bạn thực tập.

– Người đại diện của công ty ký tên và đóng dấu vào cuối mẫu giấy thực tập.

Mẫu Giấy xác nhận thực tập 2020

TÊN CÔNG TY THỰC TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XXXXXXXXX

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XXXXXXX

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

I. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:……………………………………………….……… ……………….

Mã số sinh viên: …………………………………… …..……..………………..

Lớp: ……………………………………… Trường: ………………………………………..

Chuyên ngành: ………….………..…. Khoa:…………………………………

Thuộc Phòng/Nhóm: ……………………………………………………………………….

Công việc được giao: ……………………………………………………………………..

Người hướng dẫn: ………………………………………………………………………….

Thời gian thực tập: Từ ngày …../…../…… đến ngày …../……/……

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

II. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Nội dung

Người thực tập

Đơn vị thực tập

 TB 

 Khá 

Tốt

 Kém

Kém

TB 

Khá

Tốt

Thái độ thực tập
Chấp hành đúng nội quy đơn vị
Tinh thần kỷ luật
Tác phong
Kiến thức chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Mối quan hệ với nhân viên đơn vị
Có ý thức học hỏi công việc
Nhận xét chung

…………….., ngày ….. tháng …. năm…..

Đại diện đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cán bộ hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Điền đầy đủ thông tin tại phần I cho chính xác và tự đánh giá, nhận xét tại mục “Người thực tập” của phần II, cuối cùng đưa cho giám đốc của đơn vị ( người hướng dẫn ) ký tên và đánh giá

Trên đây là một mẫu đơn thực tập đầy đủ năm 2023 mà các bạn sinh viên có thể tải về để chèn vào trang đầu của bài báo cáo thực tập và nộp cho nhà trường nhằm kết thúc quá trình thực tập tại các đơn vị

Cách viết nội dung vào mẫu giấy xác nhận thực tập đúng tiêu chuẩn

Để viết nội dung vào mẫu giấy xác nhận thực tập đúng tiêu chuẩn, bạn nên tuân thủ các quy định và hướng dẫn của trường đại học hoặc tổ chức tuyển dụng. Dưới đây là những nội dung cần có trong mẫu giấy xác nhận thực tập:

  1. Thông tin của sinh viên: Bao gồm họ tên, mã sinh viên, lớp, khoa hoặc ngành học của sinh viên.
  2. Thông tin của tổ chức thực tập: Bao gồm tên tổ chức, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của tổ chức.
  3. Thời gian thực tập: Bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc thực tập của sinh viên.
  4. Nội dung thực tập: Bao gồm mô tả công việc, kỹ năng và kiến thức mà sinh viên đã học được trong quá trình thực tập.
  5. Đánh giá về sinh viên: Bao gồm đánh giá về sự nghiêm túc, năng lực làm việc và tác phong chuyên nghiệp của sinh viên trong thời gian thực tập.
  6. Chữ ký và xác nhận của đơn vị thực tập: Bao gồm tên và chức vụ của người ký xác nhận của đơn vị thực tập, đánh giá về kết quả thực tập của sinh viên và xác nhận về thực tập của sinh viên tại đơn vị.

Để viết nội dung vào mẫu giấy xác nhận thực tập đúng tiêu chuẩn, bạn nên sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp, tránh sử dụng những cụm từ ngữ không rõ ràng và tránh sai sót trong ngữ pháp và chính tả. Ngoài ra, bạn nên đưa ra các thông tin cụ thể và chi tiết về công việc và kỹ năng đã học được trong quá trình thực tập. Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng mẫu giấy xác nhận thực tập được đầy đủ thông tin và được ký xác nhận đúng quy định của trường đại học hoặc tổ chức tuyển dụng.

5/5 - (1 bình chọn)