Mẫu Giấy Xác Nhận Thực Tập 2024 mới nhất hiện nay

Mẫu giấy xác nhận thực tập là mẫu giấy cực kỳ quan trọng và không thể thiếu trong bài báo cáo thực tập của sinh viên nhằm ghi lại kết quả đánh giá thực tập từ doanh nghiệp, đơn vị. Dichvuthuctap.net gửi đến các bạn sinh viên mẫu giấy thực tập mới nhất năm 2023 để có thể tải về.

Giấy xác nhận thực tập dùng để làm gì

Thực tập là khoảng thời gian mà sinh viên phải làm việc trong các đơn vị, công ty doanh nghiệp nhằm đánh giá và đúc kết lại thành quả những năm mình đã bỏ ra trong các trường đại học, p là gì ? và thậm chí còn thiếu cả trong bài báo cáo thực tập, do đó dichvuthuctap.net lưu ý các bạn sinh viên hãy để ý đến điểm này.

Ngoài ra việc các bạn sinh viên sau khi thực tập thì thành tích, thời gian cống hiến cho công việc và thái độ làm việc tại đơn vị sẽ được người quản lý, giám đốc đơn vị đánh giá vào mẫu giấy xác nhận thực tập, do đó các bạn có thể dựa vào đó mà tự đánh giá năng lực bản thân của mình liệu có tốt như đi học hay chưa.

Nội dung bên trong giấy xác nhận thực tập bao gồm những gì ?

Một mẫu giấy xác nhận thực tập có giá trị phải được trình bày đầy đủ từ bố cục đến các thông tin cơ bản, nội dung xúc tích, cụ thể phải có các thông tin cơ bản như:

-Họ tên, ngày tháng năm sinh của người xin thực tập

– Chuyên ngành mà bạn đang theo học, phòng ban, khoa nào của trường đại học.

– Tên đơn vị xin thực tập, vị trí, phòng ban thực tập là gì.

– Họ tên, người giám sát, chức vụ của người hướng dẫn bạn.

– Thời gian thực tập tại công ty trong bao lâu

– Công việc mà bạn được giao trong quá trình thực tập là gì

– Đánh giá và nhận xét của đơn vị thực tập bao gồm thái độ, tinh thần làm việc, có hoàn thành công việc được giao hay không, thang điểm mà đơn vị thực tập chấm ví dụ 5/10 trong quá trình mà bạn thực tập.

– Người đại diện của công ty ký tên và đóng dấu vào cuối mẫu giấy thực tập.

 

I. Mẫu Giấy xác nhận thực tập 2024

TÊN CÔNG TY THỰC TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XXXXXXXXX

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XXXXXXX

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

I. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:……………………………………………….……… ……………….

Mã số sinh viên: …………………………………… …..……..………………..

Lớp: ……………………………………… Trường: ………………………………………..

Chuyên ngành: ………….………..…. Khoa:…………………………………

Thuộc Phòng/Nhóm: ……………………………………………………………………….

Công việc được giao: ……………………………………………………………………..

Người hướng dẫn: ………………………………………………………………………….

Thời gian thực tập: Từ ngày …../…../…… đến ngày …../……/……

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

II. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Nội dung

Người thực tập

Đơn vị thực tập

 TB 

 Khá 

Tốt

 Kém

Kém

TB 

Khá

Tốt

Thái độ thực tập
Chấp hành đúng nội quy đơn vị
Tinh thần kỷ luật
Tác phong
Kiến thức chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Mối quan hệ với nhân viên đơn vị
Có ý thức học hỏi công việc
Nhận xét chung

…………….., ngày ….. tháng …. năm…..

Đại diện đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cán bộ hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Điền đầy đủ thông tin tại phần I cho chính xác và tự đánh giá, nhận xét tại mục “Người thực tập” của phần II, cuối cùng đưa cho giám đốc của đơn vị ( người hướng dẫn ) ký tên và đánh giá

Trên đây là một mẫu đơn thực tập đầy đủ năm 2024 mà các bạn sinh viên có thể tải về để chèn vào trang đầu của bài báo cáo thực tập và nộp cho nhà trường nhằm kết thúc quá trình thực tập tại các đơn vị

I. Mẫu giấy giới thiệu sinh viên thực tập Đại học Tôn Đức Thắng

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

………………………………………………………………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

                

 …………., ngày…….tháng….. năm 202…

 

GIẤY TIẾP NHẬN

SINH VIÊN TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

Cơ quan/Đơn vị tiếp nhận:………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

MST công ty:……………………….. Điện thoại: …………………….Mail………………………………. ..

Tên giám đốc: …………………………………………………………………………..

Cán bộ HD tại DN:……………………………………SĐT:……………………………………

Mail cán bộ HD tại Doanh nghiệp:………………………………………

Đồng ý tiếp nhận anh/chị:  ………………………………… ; Ngày sinh:  …. / …. / ……

Mã số sinh viên: ……………..; Lớp:…………………; SĐT:…………………………..

Là sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh – Ngành………………………..ĐH Tôn Đức Thắng

Làm việc tại bộ phận:  …………………………; Vị trí ……………………….của Cơ quan/ Đơn vị chúng tôi trong thời gian từ ngày…tháng…đến ngày…..tháng….năm………(nội dung công việc như nhân viên chính thức tại vị trí đăng ký TSNN) với nhiệm vụ (mô tả chi tiết các công việc SV phải làm tại công ty):

 

Anh /chị sinh viên Tập sự nghề nghiệp chấp hành đúng:

 1. Quy định Tập sự nghề nghiệp của Trường, Khoa và của Doanh nghiệp (nếu có)
 2. Nội quy, quy định của Cơ quan/đơn vị tiếp nhận.

 

 

                                                                                  Xác nhận của của Cơ quan/Doanh nghiệp

( Ký & ghi rõ Họ – Tên, chức vụ, đóng dấu )

II. Phiếu đánh giá sinh viên thực tập đại học Tôn Đức Thắng

  Công ty: …………………………………………………..

…………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………

…………………………………………………………………

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN THỰC TẬP

(Dành cho doanh nghiệp)

Họ và tên sinh viên: ………………………………………………………..  Lớp: ……………………………………………

Bộ phận tiếp nhận: …………………………………………………………………………………………………………………

Người hướng dẫn: …………………………………………………………………………………………………………………

 

Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô thích hợp

STT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Mức độ
Rất tốt Tốt Khá Trung bình Kém
Về chuyên môn
  Khả năng tiếp thu hướng dẫn          
  Mức độ hoàn thành công việc được giao          
  Mức độ quan tâm và học hỏi chuyên môn          
Về thái độ công tác
  Thực hiện nội quy công ty          
  Sự tích cực trong công việc          
  Tinh thần hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau          
  Tinh thần vượt khó          
  Sự trung thực          
  Tác phong nghiêm túc, lịch sự          
Về kỹ năng          
  Sự thông minh          
  Sự sáng tạo          
  Kỹ năng nhạy bén với cái mới          
  Kỹ năng giao tiếp          
  Kỹ năng thuyết phục người khác          

Ưu điểm nổi bật: ……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nhược điểm nổi bật: ………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nhận xét khác: ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Xác nhận của cơ quan                                           Ngày ………… tháng ………… năm …………

Họ tên, chữ ký, chức vụ người hướng dẫn

 

 

 

Đề nghị: Phiếu nhận xét bỏ vào phong bì dán kín gửi về trường vào cuối kỳ thực tập. Xin thành thật cám ơn!

I. Mẫu giấy xác nhận thực tập Học Viện Hành Chính Quốc Gia 

BỘ NỘI VỤ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày      tháng       năm 2024

PHIẾU THỰC TẬP

 

 1. Họ và tên :………………………………………………………………………..
 2. Lớp: ……………………………………………………………………
 3. Thực tập tại cơ quan:…………………………………………………
 4. Thời gian: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 02/02/2024 và từ ngày 19/02/2024 đến ngày 22/03/2024
 5. Nội dung công việc thực tập tại cơ quan:

5.1. Nội dung thực tập nghiệp vụ:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

5.2. Về các công việc khác:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 1. Nhận xét ưu, khuyết điểm trong thời gian thực tập:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

                                                          SINH VIÊN THỰC TẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 1. Nhận xét của cán bộ hướng dẫn nghiệp vụ

 

– Ý thức tổ chức kỷ luật chấp hành giờ công, ngày công, kỷ luật lao động, nội quy qui định của cơ quan;

– Về khả năng chuyên môn: Hiệu quả công việc, ý thức học hỏi, những tồn tại cần khắc phục;

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………..……………………………………………………………..…………………………..…………………………………………………………..……………………………..…………………………………………………..……………………………………..…………………………………………….…………………………………………..………………………………………..………………………………………………..………………………………….……………………………………………………..…………………………….…………………………………………………………..……………………….………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……………….…………………………………………

– Đánh giá kết quả thực tập (theo tháng điểm 10): ……/10

 

   

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

………………………

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NƠI SINH VIÊN THỰC TẬP

(Ký tên, đóng dấu)

 

IV. Biên bản tiếp nhận sinh viên thực tập Fpt Polytechnic

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

——o0o—–

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

Hôm nay, ngày  .25..   tháng   .12…   năm ….2023..  tại <Hà Nội>,  Chúng tôi gồm:

Bên A: Công Ty TNHH HI – TECH SOLUTION

Địa chỉ : Số 18 Liền kề 12, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

 • Điện thoại: 0829101111                Fax:
 • Đại diện: Nguyễn Thị Khuyên         Chức vụ: Giám Đốc

Bên B:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp – Trường Cao đẳng FPT POLYTECHNIC

 • Đại diện: Nguyễn Kim Quỳnh
 • Chức vụ: Trưởng phòng QHDN cơ sở Hà Nội
 • Địa chỉ: Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 6260 4713

Bên B bàn giao sinh viên thực tập sang bên A để được đào tạo trong môi trường thực tế kể từ ngày ……25/12/2023….. đến ngày …03/03/2024……., thông tin chi tiết của sinh viên như sau:

 

STT MSSV HỌ VÀ TÊN EMAIL GHI CHÚ
1 PH26608 Bùi Minh Tú Tubmph26608@fpt.edu.vn  

 

 • Trong quá trình sinh viên thực tập tại Công ty, Bên A và Bên B thống nhất thực hiện các quy định trong Bộ Luật Lao động nước CHXHCN Viêt Nam như thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, an toàn, vệ sinh lao động.
 • Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

                                                                                                         

                                                                                 PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP  FPOLY

                                                                                                                      (đã ký)

 

 Mẫu nhận xét đánh giá thực tập đại học Ngoại ngữ – tin học TPHCM 

(MẪU NHẬN XÉT THỰC TẬP)

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẬN XÉT SINH VIÊN THỰC TẬP

Kính gửi: Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông,

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp.HCM

 

Trong khoảng thời gian từ ngày . . . / . . . / . . . . đến ngày . . . / . . . / . . …  , Đơn vị chúng tôi có nhận sinh viên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MSSV . . . . . . . . . . . . . . . . của Trường đến thực tập tại đơn vị. Sau khi sinh viên hoàn thành quá trình thực tập, chúng tôi có nhận xét về quá trình thực tập như sau:

Nội dung đánh giá Kém Trung bình Khá Giỏi Xuất sắc
1. Kiến thức: (Vui lòng đánh dấu ü vào ô tương ứng)          
Kiến thức về ngành đã học          
Ứng dụng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình làm việc.          
Tiếp thu kiến thức mới nâng cao trình độ và chia sẻ với đồng nghiệp.          
Kiến thức chung về xã hội, văn hóa, ngôn ngữ giúp ích cho công việc.          
2. Kỹ năng: (Vui lòng đánh dấu ü vào ô tương ứng)          
Năng lực ngoại ngữ chuyên ngành          
Năng lực ngoại ngữ không chuyên          
Năng lực tin học          
Các kỹ năng mềm (giao tiếp, làm việc nhóm, báo cáo, tổ chức và quản lý công việc)          
Kỹ năng hành chính văn phòng (soạn thảo văn bản, in ấn, sắp xếp và lưu trữ văn bản, . . .)          
3. Thái độ: (Vui lòng đánh dấu ü vào ô tương ứng)          
Đạo đức, trách nhiệm với công việc.          
Có tinh thần kỷ luật, chấp hành tốt nội quy.          
Có mối quan hệ với đồng nghiệp hòa nhã, thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau.          
Có tính cầu thị, biết lắng nghe góp ý để cải thiện bản thân.          
Cần mẫn, trung thực, nhiệt tình, tác phong nghiêm túc, thái độ chuyên nghiệp.          

 

Kết luận:

– Năng lực của sinh viên ¨ Đáp ứng    ¨ Chưa đáp ứng   của doanh nghiệp.

– Kết quả thực tập:      ¨ Đạt            ¨ Không đạt

Một số ý kiến khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . ., ngày . . . tháng . . . năm 20 . .

Lãnh đạo đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

* Hiệu lực của “Nhận xét SV thực tập”: 07 tháng kể từ ngày ký./.

Tham khảo: dịch vụ viết báo cáo thực tập

Cách viết nội dung vào mẫu giấy xác nhận thực tập đúng tiêu chuẩn

Để viết nội dung vào mẫu giấy xác nhận thực tập đúng tiêu chuẩn, bạn nên tuân thủ các quy định và hướng dẫn của trường đại học hoặc tổ chức tuyển dụng. Dưới đây là những nội dung cần có trong mẫu giấy xác nhận thực tập:

 1. Thông tin của sinh viên: Bao gồm họ tên, mã sinh viên, lớp, khoa hoặc ngành học của sinh viên.
 2. Thông tin của tổ chức thực tập: Bao gồm tên tổ chức, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của tổ chức.
 3. Thời gian thực tập: Bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc thực tập của sinh viên.
 4. Nội dung thực tập: Bao gồm mô tả công việc, kỹ năng và kiến thức mà sinh viên đã học được trong quá trình thực tập.
 5. Đánh giá về sinh viên: Bao gồm đánh giá về sự nghiêm túc, năng lực làm việc và tác phong chuyên nghiệp của sinh viên trong thời gian thực tập.
 6. Chữ ký và xác nhận của đơn vị thực tập: Bao gồm tên và chức vụ của người ký xác nhận của đơn vị thực tập, đánh giá về kết quả thực tập của sinh viên và xác nhận về thực tập của sinh viên tại đơn vị.

Để viết nội dung vào mẫu giấy xác nhận thực tập đúng tiêu chuẩn, bạn nên sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp, tránh sử dụng những cụm từ ngữ không rõ ràng và tránh sai sót trong ngữ pháp và chính tả. Ngoài ra, bạn nên đưa ra các thông tin cụ thể và chi tiết về công việc và kỹ năng đã học được trong quá trình thực tập. Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng mẫu giấy xác nhận thực tập được đầy đủ thông tin và được ký xác nhận đúng quy định của trường đại học hoặc tổ chức tuyển dụng.

Tham khảo thêm thông tin tại Fanpage: https://www.facebook.com/vietbaocaothuctapsv/

5/5 - (1 bình chọn)