Bài viết

Một số bước để có thể tìm được chỗ thực tập

Tất cả đời sinh viên đều phải trải qua giai đoạn đi học, kế đến tìm chỗ thực tập, cuối cùng ra trường và đi làm vô thời hạn. Bất cứ bạn nào cũng không thể tránh khỏi giai đoạn này, việc đi học thì quá dễ dàng, tuy nhiên giai đoạn tìm được chỗ thực tập là cực kỳ khó khăn đối với các bạn khi chuẩn bị ra trường. Read more